De richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor de maatregelen die we bij Frion nemen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Soms gaan onze maatregelen verder dan landelijke richtlijnen voorschrijven, omdat sommigen cliënten tot een kwetsbare groep behoren. We doen wat binnen ons vermogen ligt om de risico’s op besmetting te beperken. De basis voor alles blijft:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Houd anderhalve meter afstand (waar dat kan)
  • Blijf thuis als u klachten heeft en laat u testen

 

Woon-werkcirkels

Frion heeft dagbesteding en wonen zo georganiseerd dat risico’s op besmetting beperkt blijven. Dit doen we door onze woon- en werklocaties te verdelen over zogenoemde woonwerkcirkels. Hierbij zijn meerdere woonlocaties en dagbestedingslocaties (interne en externe) aan elkaar gekoppeld. Samen vormen zij één woonwerkcirkel. Per cirkel is er een vaste groep cliënten (interne en externe) en medewerkers/vrijwilligers. Zij bewegen zich niet tussen cirkels. Je kunt dus zeggen dat we Frion in kleine stukjes knippen. Hierdoor willen we kruisbesmetting binnen heel Frion voorkomen.

 

Bezoek

Per week mogen er twee bezoekers per verwant komen. Samen met cliënten en verwanten kijken we wat passend is voor de groep binnen de regels. De richtlijnen kunnen dus per locatie verschillen.

 

Mondkapjes
Medewerkers van Frion werken met medische mondkapjes in ieder geval wanneer zij zorg binnen 1,5 meter verlenen en bij verplaatsingen. Als u op bezoek komt, verwachten we dat u een (niet-medisch) mondkapje draagt. Dat dient u zelf mee te nemen.   

 

Registreren

Op elke locatie van Frion hangt een poster met QR-code. Komt u op bezoek, scan dan deze code. Dan kunt u uw bezoek registreren. De gegevens worden maximaal twee weken bewaard, zodat ze door de GGD kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 

Dagbesteding

Sinds 1 september 2020 kunnen al onze cliënten weer gebruik maken van de dagbesteding op locatie. Zij doen dat binnen geografisch ingedeelde woon-werkcirkels (zie uitleg woonwerkcirkel hierboven). Waar nodig wordt maatwerk toegepast.

 

Vervoer

Frion wil cliënten zo veel mogelijk zelfstandigheid bieden. Daarbij past dat cliënten op eigen gelegenheid naar de dagbesteding of werk gaan, bijvoorbeeld lopend of op de fiets. Wanneer dat niet lukt, is taxivervoer het alternatief. Net als in het openbaar vervoer is ook in de taxi het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht. Voor cliënten bij wie het dragen van een mondkapje op medische gronden niet mogelijk is, wordt vervoer op een andere manier georganiseerd.

 

Routekaart

Frion heeft een routekaart opgesteld waarin duidelijk wordt wanneer welke openstellingen en versoepelingen van kracht zijn. Deze routekaart wordt voortdurend aangepast aan de actuele situatie. Corona-routekaart.

 

Servicebureau

Medewerkers van de stafdiensten van Frion werken zo veel mogelijk thuis. Dat betekent dat de er slechts beperkte bezetting op het servicebureau aanwezig is. De medewerkers kunnen u prima online of telefonisch van dienst zijn. Alleen wanneer nodig wordt een fysieke afspraak gemaakt.