Een groep mensen kijkt of de raad van bestuur het goed doet.

Die groep heet de raad van toezicht.

De mensen uit die groep praten met de raad van bestuur.

Zij kijken naar de plannen van de raad van bestuur.

Dit is de raad van toezicht:

  • De heer S. Czyzewski (voorzitter)
  • De heer J. van Iersel
  • Mevrouw M.T.G. van der Ploeg
  • Mevrouw M. Verkerk
  • De heer J. den Boon

 

De Raad van Toezicht heeft de volgende reglementen goedgekeurd:

Reglement Raad van Toezicht

Treasurystatuut Frion

Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Conflictregeling

Reglement Auditcommissie

Declaratiereglement Raad van Bestuur