Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Cliënten en medewerkers krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.

Frion Zorg die jou ziet
Een vrouw met een zwart-grijze sweater luistert geïnteresseerd naar iemand. Haar armen rusten op de tafel en in haar rechterhand houdt ze een pen.

Cliënten worden gezien zoals ze zijn en kunnen zich ontwikkelen op een manier zoals zij dat willen. Frion zet haar expertise, betrokkenheid en de verbinding met het netwerk in om krachten, kennis en deskundigheid te bundelen en te versterken ten gunste van cliënten.
Frion is trots op haar medewerkers en vindt het belangrijk dat medewerkers trots zijn om bij Frion te werken. Medewerkers echt te zien, haalt het beste uit de medewerker naar boven, en dat komt ten goede van de cliënt. 

Kwaliteiten en voorwaarden

Als goede werkgever staan we stil bij de kwaliteiten en voorwaarden die nodig zijn om als medewerker prettig en professioneel samen te kunnen werken. Daarvan profiteren cliënten optimaal. We zijn met elkaar in gesprek, zien elke individu en hebben aandacht en begrip voor elkaar. Dit vormt een basis voor goed samenwerken. Medewerkers werken in een basisteam waar de medewerker zijn reguliere en vakspecifieke werkzaamheden uitvoert en emotionele verbinding ervaart. Tevens werkt men naast het basisteam aan opgaves in werkgroepen en projectteams. Medewerkers zijn breed inzetbaar naar eigen mogelijkheden, interesses en ambities. Frion is in staat om snel op veranderingen in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Er is een opleidingsaanbod gericht op teams en professionals en loopbaanpaden zijn inzichtelijk. Er is veiligheid en ruimte voor het experimenteren en leren van en met elkaar in gezamenlijkheid in het werk.

Zijn wie je bent

Medewerkers van jong tot oud krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. Je mag zijn wie je bent en zet je deskundigheid in voor de ondersteuning van de cliënten van Frion. Daarin is het aan Frion als werkgever de taak om samen met medewerkers te komen tot gezonde roosters zodat er een goede balans is tussen werk en privé.

Verantwoordelijkheid

Medewerkers bij Frion kennen grote mate van verantwoordelijkheid. In samenspraak met cliënt en waar nodig diens netwerk wordt bepaald op welke wijze optimaal ondersteuning kan worden geboden.

Ziel en zakelijkheid in balans

Medewerkers kunnen daarbij terugvallen op zogenoemd duaal leiderschap en de faciliterende schil van ondersteunende diensten. De bedrijfsvoeringspartner en orthopedagoog geven de teams richting op zowel de bedrijfsmatige als de gedragskundige kant. Zo zijn ziel en zakelijkheid in balans.

Frionoverleg

De bedrijfsvoeringspartners, orthopedagogen, de vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten en de bestuurssecretaris komen samen in het zogenoemde Frionoverleg onder leiding van de bestuurder. In het Frionoverleg komen de lijnen vanuit het zorgproces, de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen bij elkaar.

Raad van Toezicht

De bestuurder vindt in de Raad van Toezicht zijn klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. De raad bewaakt de strategie en doelstellingen van de organisatie en toetst de risico’s.

Klokkenluidersregeling

Frion heeft een interne klokkenluidersregeling waarin staat hoe binnen Frion wordt omgegaan met het melden van een vermoeden van een misstand. De regeling gaat uit van het principe dat de melder bij voorkeur intern melding doet, maar biedt ook de mogelijkheid om extern te melden.

Organogram

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.