Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Onvrijwillige zorg - Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking. Frion volgt daarvoor de afspraken die staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd).

Eigen leven

Frion vindt dat cliënten het recht hebben om eigen keuzes te maken. De vrijheid van cliënten staat voorop bij het bepalen van hun eigen leven. Daarnaast hebben wij een professionele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze cliënten.

 

Maatwerk

Uitgangspunt voor Frion is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’.

De Bestuurlijke Afspraken Wzd maken het mogelijk maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, bepalen op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren. En welke deskundige(n) we daarbij betrekken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp) en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

 

Wat is onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg is alle zorg waar een cliënt, of vertegenwoordiger, zich tegen verzet. Het verzet van de cliënt kan mondeling zijn, maar ook blijken uit gedrag.

Er is sprake van verzet tegen de zorg als:

  • de cliënt is wilsbekwaam is en niet instemt met de zorg
  • de cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger niet instemt met de zorg
  • de cliënt wilsonbekwaam is, de vertegenwoordiger instemt met de zorg, maar de cliënt verzet zich daartegen.

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.