Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Thuis

Ondersteuning in het gezin of bij zelfstandig wonen

Ondersteuning Thuis

Structuur in de dag, goed eten, op tijd op het werk komen en zelfstandig je leven leiden met een verstandelijke beperking. Met de steun van de ambulant begeleiders van Frion is dat mogelijk. Zij helpen het dagelijks leven op orde te houden en kunnen daar op verschillende manieren in begeleiden. Bij de inzet van ambulante begeleiding van Frion worden cliënten thuis ondersteund. Dat kan zijn wanneer cliënten op zichzelf wonen, maar ook in een gezinssituatie waarbij ouder(s) en kind(eren) worden begeleid. De ondersteuning varieert van het aanbrengen van structuur in de dag en samen er op uit tot een luisterend oor en opvoedondersteuning. Frion biedt zorg, begeleiding en ondersteuning, wanneer dat nodig is. Zo kunnen cliënten zo veel mogelijk volgens hun eigen wensen en mogelijkheden blijven leven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Thuis

Locaties

De locaties van Frion vind je in Noord-West Overijssel in Zwolle, Steenwijk, Zwartsluis en Hasselt. In deze regio bieden we ook ondersteuning thuis en op school.