Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Over ons

Over ons

Frion is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en is actief in de regio Noordwest Overijssel. Bijna 1.000 cliënten maken op verschillende manieren gebruik van de ondersteuning van Frion. Denk hierbij aan logeren, buitenschoolse opvang, begeleiding in je eigen huis, in de klas, dagbesteding, werken en wonen bij Frion. Achter hen staan rond de 1000 professionals.

Missie

Frion, zorg die jou ziet, is er voor mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven en in elke levensfase. De mensen die Frion ondersteunt, worden gezien zoals ze zijn en kunnen zich ontwikkelen op een manier zoals zij dat willen. Medewerkers zoeken samen met cliënten, verwanten en vrijwilligers naar de juiste balans tussen zorg en ondersteuning en ontplooiing en bescherming.

Visie

Ieder persoon komt het best tot zijn recht als hij of zij echt wordt gezien. Zijn wie je bent, je kunnen ontwikkelen op een manier die bij je past op een plek waar je je thuis voelt. Frion (h)erkent het ook wanneer cliënten bij een samenwerkingspartner beter op hun plek zijn. Frion heeft de expertise om gids in zorgland te zijn. Frion zet haar expertise, betrokkenheid en de verbinding met anderen in om krachten, kennis en deskundigheid te bundelen en te versterken ten gunste van de mensen die worden ondersteund.

Leef- en Ontwikkelconcepten

De basis voor wonen vormen zogeheten Leef- en Ontwikkelconcepten (LOC's). Cliënten van vergelijkbaar niveau wonen bij elkaar in dezelfde fase van hun leven. Grofweg bestaat de indeling uit jongeren tot 25 jaar, volwassen tot circa 50 jaar en ouderen. Per leeftijdsgroep wordt verder gekeken naar de specifieke behoeften. Heb je bijvoorbeeld veel zorg nodig of wil je de vrijheid opzoeken? Zo kom je op een locatie, vind je een thuis, met mensen met wie je raakvlakken hebt. Klik hier voor meer informatie over onze Leef- en Ontwikkelconcepten.

De Driehoek

De ondertitel van Frion is ‘zorg die jou ziet’. Het ‘zien’ is breder dan de cliënt alleen, maar gaat ook om de mensen die belangrijk voor de cliënt zijn, het persoonlijk netwerk (familie, verwanten, belangrijke anderen, vrijwilligers). Dit netwerk rondom de cliënt is onlosmakelijk verbonden met de cliënt en dus ook met Frion. Daarom gaan we bij Frion voortdurend in gesprek in de driehoek cliënt, persoonlijk netwerk (verwanten, vrijwilligers) en medewerker. Daarbij denken we vanuit mogelijkheden en creëren wij de balans tussen ondersteuning, begeleiding, ontplooiing en bescherming of waar nodig overnemen.

Het contact met het netwerk van de cliënt verloopt in eerste instantie via de teams.

Een medewerker is verbonden aan een team en duaal leiderschap of manager. Voor de professionele ontwikkeling en inzet van medewerkers worden afspraken gemaakt in de driehoek; individuele collega met collega’s in het team en duaal leiderschap (orthopedagoog/ bedrijfsvoeringspartner) of manager.

Medewerkers van Frion

Het écht zien van iemand geldt ook voor medewerkers, zodat ook zij zich kunnen ontplooien. Frion is ervan overtuigd dat het creëren van regelruimte en het goed faciliteren van medewerkers de zorgrelatie ten goede komt en daarmee ten gunste van de cliënt werkt.

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.