Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Klachten en complimenten

Van persoonlijke ervaringen kunnen we alleen maar leren. Daarom horen we het graag als we het goed hebben gedaan, maar ook als je minder tevreden bent.

Wat als je niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die jou of jouw naaste is geboden? Dat kan gebeuren. Je kunt hetgeen waar je minder tevreden over bent gelijk voorleggen aan de betreffende medewerker of diens leiddinggevende. Zij staan open om het gesprek aan te gaan. Zo'n gesprek kan vaak al onduidelijkheden en misverstanden wegnemen. 

Bespreek je de klacht liever niet zelf of komen jullie er samen niet uit, dan zijn er andere mogelijkheden. Je kunt een cliëntvertrouwenspersoon benaderen om je te helpen of een klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. 

Op deze pagina lees je wie welke ondersteuning biedt:

* Cliëntvertrouwenspersoon
* Cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang) of ook wel: onvrijwillige zorg.
* Klachtenfunctionaris
* Klachtencommissie.

Ook vind je hier het klachtenformulier, de klachtenregeling Wkkgz en het klachtenbeleid van Frion. 

Als je naar onderen scrollt, vind je de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen en de klachtenfunctionaris. Met daarbij de folders in makkelijke taal.

Bij Frion doen we ons best om goede zorg en diensten te verlenen, zodat onze cliënten hun eigen leven kunnen leven. Toch kan er sprake zijn van onvrede en klachten. We nemen die allemaal serieus. Het is belangrijk dat je je klacht of onvrede met ons deelt. Kom je er niet uit met het team of de persoonlijke ondersteuner? Leg dan je klacht of opmerking voor aan:

 • Cliëntvertrouwenspersoon
 • Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Klachtenfunctionaris

 

De cliëntvertrouwenspersoon

Hij of zij luistert naar jou, staat aan jouw kant en helpt je bij het bedenken van een oplossing. Wat je vertelt blijft vertrouwelijk.

Je kunt naar de 'gewone' cliëntvertrouwenspersoon als je:

 • Vragen hebt over de zorg en ondersteuning van Frion.
 • Ontevreden bent over de zorg en ondersteuning van Frion.

De cliëntvertrouwenspersoon voor Frion is Maria Zonnevijlle. Onderaan op deze pagina vind je haar telefoonnummer en mailadres.
Haar folder in eenvoudige taal, komt nog.

 

De Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Er is ook een cliëntvertrouwenspersoon voor onvrijwillige zorg. Dat noemen we de cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang). Je kunt hem benaderen als je iets moet, maar dat niet wilt. Of als je iets wilt, maar dat niet mag. Dan kun je naar Bauke van der Geest. Onderaan deze pagina vind je zijn telefoonnummer en mailadres.
Daar is ook zijn folder in eenvoudige taal.


De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is neutraal. Dat betekent dat ze geen kant kiest. Hij of zij bemiddelt tussen jou en Frion. En hij of zij helpt bij het vinden van een oplossing waar iedereen het mee eens is.

De klachtenfunctionaris voor Frion is Mirjam Dopheide. Onder aan op deze pagina vind je haar telefoonnummer en mailadres.
Daar is ook de folder in eenvoudige taal.

 

Klachtencommissie

Frion is aangesloten bij de onafhankelijke externe klachtencommissie Signalis. Deze commissie kan worden gevraagd de klacht te behandelen als de klacht niet door tussenkomst van de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris kon worden opgelost. Wil je meer weten over de Klachtencommissie Signalis? Of over het klachtenformulier en het reglement van Signalis? Kijk dan op: www.klachtencommissiedzv.nl. 

De klachtencommissie is dichterbij en laagdrempeliger dan de geschillencommissie. Het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie is niet verplicht. Wil je dat jouw klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie? Vul het klachtenformulier in en stuur het naar het secretariaat van de klachtencommissie:

Klachtencommissie Signalis
Postbus 658
8000 AR Zwolle

Klik hier voor het Klachtenformulier Klachtencommissie.

Klik hier voor de brochure: Wat doet de klachtencommissie? In eenvoudige taal.

 

 

Klachtenregeling Signalis

1 augustus 2023

Klachtenregeling voor de gezamenlijke klachtencommissie van:

 • Frion
 • Driezorg/Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
 • Viattence
 • Zorggroep Noorderboog
 • Woonzorgcentrum Rosengaerde
 • IJsselheem
 • Zorgverlening Het Baken
 • Zorgspectrum Het Zand.

Klachtenbeleid

Frion

In deze regeling staat beschreven hoe Frion omgaat met uitingen van onvrede en klachten door cliënten, verwanten en cliëntvertegenwoordigers over de dienstverlening.

Deze regeling is de uitwerking van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bauke van der Geest
Cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Onvrijwillige zorg)
Maria Zonnevijlle
Cliëntvertrouwenspersoon Zorg

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.