Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Klachten en complimenten

Van persoonlijke ervaringen kunnen we alleen maar leren. Daarom horen we het graag als we het goed hebben gedaan, maar ook als je minder tevreden bent. Wat als je niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die jou of jouw naaste is geboden?

Bij Frion doen we ons best om goede zorg en diensten te verlenen, zodat onze cliënten hun eigen leven kunnen leven. Toch kan er sprake zijn van onvrede en klachten. We nemen die allemaal serieus. Het is belangrijk dat je je klacht of onvrede met ons deelt. Kom je er niet uit met het team of de persoonlijke ondersteuner? Leg dan je klacht of opmerking voor aan:

Portretfoto van Jessica Dijkstra die in de camera kijkt      

 Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg & dwang: Jessica Dijkstra, telefoonnummer en app:     06  15 56 95 37, e-mail: j.dijkstra@hetlsr.nl

 Klik hier voor de brochure van Jessica in eenvoudige taal

 

 

Klachtenfunctionaris Mirjam Dopheide kijkt vriendelijk in de lens


Klachtenfunctionaris:
Mirjam Dopheide, telefoonnummer en app: 06 22 38 49 03, e-mail: klachtenfunctionaris@frionzorg.nl

Klik hier voor de brochure van Mirjam Dopheide in eenvoudige taal

 

De klachtencommissie: e-mail: info@klachtenciezorgzwolle.nl of post: WZC IJsselheem, T.a.v. Klachtencommissie, Postbus 89, 8260 AB Kampen. 

Klik hier voor de brochure: Wat doet de klachtencommissie? In eenvoudige taal.

 

 

 

Klachtenregeling Wkkgz

1 januari 2021

Klachtenregeling voor de gezamenlijke klachtencommissie van:

  • Frion
  • Zorggroep Noorderboog
  • Woonzorgcentrum Rosengaarde
  • Woonzorgconcern IJsselheem

Klachtenbeleid

Frion

In deze regeling staat beschreven hoe Frion omgaat met uitingen van onvrede en klachten door cliënten, verwanten en cliëntvertegenwoordigers over de dienstverlening.

Deze regeling is de uitwerking van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.