Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is essentieel voor Frion, maar hoe toon je dat aan? Alleen cijfers zeggen niet zo veel. Samen met cliënten, verwanten en medewerkers bepalen we wat we belangrijk vinden en wat goede zorg en dienstverlening inhoudt. Daarover zijn we voortdurend met elkaar in gesprek, stellen we kaders en toetsen die ook. Eens per jaar is onze organisatie verplicht dat samen te brengen in het zogenoemde kwaliteitsrapport. Ook dat maken we samen met cliënten en verwanten. In het kwaliteitsrapport komen we terug op de ambities van het besproken jaar en kijken we in hoeverre die gerealiseerd zijn. Maar ook hoe alle betrokkenen dat hebben ervaren.

Frion vindt het belangrijk om ook een versie in begrijpelijke taal uit te brengen voor cliënten.

Kwaliteitsrapport 2020

Lees hier het kwaliteitsrapport van 2020. Je vindt via dezelfde link ook het kwaliteitsrapport dat is gemaakt door cliënten vóór cliënten.

Kwaliteitsrapport 2019

In het kwaliteitsrapport 2019 komen alle belangrijke inhoudelijke thema’s van afgelopen jaar aan de orde. Zoals de scholingen, BIT-en reflectiegesprekken, inkooptrajecten, strategiesessies huisvesting, incidenten en de start om de dagbesteding volgens leerlijnen in te richten. Bij alle onderwerpen geldt dat samen voorop staat. De interviews in het rapport illustreren dit. Een collega vertelt over het effect van de hbo-opleiding, een ouder over meedenken over de nieuwbouw van de IJsselbolder, een cliënt over de proefsessies voor kant-en-klaar-maaltijden en een businesscontroller over hoe hij een dag insprong in de zorg.

Lees hier het kwaliteitsrapport van 2019.

Incident melden

Bij Frion vinden wij het belangrijk om te weten welke onverwachte situaties (incidenten) en eventuele risico’s zich voordoen. Deze informatie gebruiken we om herhaling van incidenten te voorkomen en om de kwaliteit van onze zorg voortdurend te verbeteren.

De zorg voor de cliënt reikt verder dan de zorg die onze begeleiders bieden. Denk hierbij aan de verwanten van de cliënt, de vaste vrijwilliger, de apotheker of de externe dagbestedingslocatie. Zij zijn er allen bij betrokken en ook bij hen kunnen onverwachte situaties plaatsvinden. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en worden ook graag geïnformeerd als daar iets gebeurt, zodat we samen de zorg voor de cliënt nog beter kunnen maken.

Registreer je incident

Wil je een incident melden? Registreer dan hier je incident. 
De melding wordt ontvangen door de medewerkers van Zorg, kwaliteit & veiligheid. Zij zorgen ervoor dat de juiste medewerker van Frion wordt ingelicht.

 

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.