Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is essentieel voor Frion, maar hoe toon je dat aan? Alleen cijfers zeggen niet zo veel. Samen met cliënten, verwanten en medewerkers bepalen we wat we belangrijk vinden en wat goede zorg en dienstverlening inhoudt. Daarover zijn we voortdurend met elkaar in gesprek, stellen we kaders en toetsen die ook. Eens per jaar is onze organisatie verplicht dat samen te brengen in het zogenoemde kwaliteitsrapport. Ook dat maken we samen met cliënten en verwanten. In het kwaliteitsrapport komen we terug op de ambities van het besproken jaar en kijken we in hoeverre die gerealiseerd zijn. Maar ook hoe alle betrokkenen dat hebben ervaren.

Frion vindt het belangrijk om ook een versie in begrijpelijke taal uit te brengen voor cliënten.

Kwaliteitsrapport 2022

Het jaar 2022 stond in het teken van 'Samen in beweging'. Dat zie je ook terug in ons kwaliteitsrapport. Lees het kwaliteitsrapport van 2022 hier. Via deze route vind je ook het kwaliteitsrapport gemaakt door cliënten vóór cliënten.

Wil je nog eens even bladeren door het kwaliteitsrapport van 2021? Dat kan hier. Je vindt via dezelfde link ook het kwaliteitsrapport dat is gemaakt door cliënten vóór cliënten. 

Rapport IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt ieder jaar verschillende zorginstellingen om te kijken hoe het daar gaat.

In 2021 was Frion één van de 85 organisaties in de gehandicaptenzorg die een bezoek kregen. Met als thema de nieuwe Wet zorg en dwang die dat jaar officieel in ging. Inspecteurs bekeken dossiers van twee cliënten, en spraken met hun wettelijk vertegenwoordigers, persoonlijk ondersteuners, orthopedagogen en de Wzd-functionaris.

Lees hier het IGJ-rapport van 2022.

Lees hier het IGJ-rapport van 2021.

Incident melden

Bij Frion vinden wij het belangrijk om te weten welke onverwachte situaties (incidenten) en eventuele risico’s zich voordoen. Deze informatie gebruiken we om herhaling van incidenten te voorkomen en om de kwaliteit van onze zorg voortdurend te verbeteren.

De zorg voor de cliënt reikt verder dan de zorg die onze begeleiders bieden. Denk hierbij aan de verwanten van de cliënt, de vaste vrijwilliger, de apotheker of de externe dagbestedingslocatie. Zij zijn er allen bij betrokken en ook bij hen kunnen onverwachte situaties plaatsvinden. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en worden ook graag geïnformeerd als daar iets gebeurt, zodat we samen de zorg voor de cliënt nog beter kunnen maken.

Registreer je incident

Wil je een incident melden? Registreer dan hier je incident. De melding wordt ontvangen door de medewerkers van Zorg, kwaliteit & veiligheid. Zij zorgen ervoor dat de juiste medewerker van Frion wordt ingelicht.

Incident melden

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.