Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Medezeggenschap binnen Frion

Meepraten én meebeslissen. Want wij doen het niet alleen, maar samen met verwanten en cliënten. 

Medezeggenschap binnen Frion

Medezeggenschap betekent meepraten en meebeslissen. Elk team heeft een overleg met cliënten en/of verwanten. De Centrale Cliënten Raad (CCR) en de Centrale Verwanten Raad (CVR) hebben medezeggenschap bij besluiten van de bestuurder.

Begeleiders, cliënten en verwanten praten samen mee over belangrijke onderwerpen. Want ieders mening doet ertoe. En juist door naar elkaar te luisteren en betrokken te blijven, houden we de kwaliteit van de zorg hoog. Voor degene waar het uiteindelijk om draait: onze cliënt.

Centrale Verwanten Raad

De verwantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten. Meestal gaat het om familie, maar een mentor of betrokken vrijwilliger van de cliënt zijn ook in de raad te vinden. De Centrale Verwanten Raad behartigt de belangen van de cliënten binnen Frion. Op dit moment bestaat de raad uit 5 personen.

Wat doet de raad?

Maandelijks vergadert de verwantenraad over verschillende onderwerpen. De ene maand vindt de vergadering plaats samen met de raad van bestuur en de andere maand alleen met de leden. Vanuit Frion krijgt de raad zoveel mogelijk informatie. En op basis hiervan denken en praten de leden mee, en geven ze hun advies aan de bestuurder. Een advies kan bijvoorbeeld gaan over het jaarplan, een incidentmelding, bouwplannen of beleidsstuk.

Contact opnemen

Meer informatie vind je in de folder over de Centrale Verwantenraad.

Heb je vragen, of wil je meedenken over de kwaliteit van onze zorg? Je kunt de verwantenraad contacteren door een mail te sturen naar cvr@frionzorg.nl