Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Privacyverklaring

Privacyverklaring Frion

Stichting Frion, gevestigd aan de Govert Flinckstraat 31, 8021 ET Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Frion
Postbus 40029
8004 DA ZWOLLE
038 467 10 00

https://www.frionzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Frion verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich aanmeldt bij (locaties van) Frion

 • Naam, bedrijfsnaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Frion heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar of wilsonbekwaam. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker dit is. Wij raden ouders/wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun verwant, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder wettelijke toestemming. Bent u er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@frionzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Frion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Contact, telefonisch of per e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Behandeling van sollicitaties
 • Het verlenen van zorg en ondersteuning

Geautomatiseerde besluitvorming

Frion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frion) tussen zit. Frion gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Liberiser en Joomla voor websites en online solliciteren en - aanmeldingen voor bijeenkomsten of aanvraag van een dienst
 • Mailchimp en Sway voor nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Frion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > Bewaartermijn: tot drie maanden na aanmelding > Reden: verwerking van personalia voor uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Personalia voor sollicitaties > De gegevens van een sollicitant worden 12 maanden bewaard. Hierna worden ze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Frion verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De stichting verkoopt nooit persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Frion gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies

Frion maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Google Analytics

Frion gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.De gegevens zijn standaard geanonimiseerd.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Frion heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Frion kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Frion in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies van externe sites

We maken gebruik van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de website van Frion. We bieden de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media door share-buttons van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Voor het invoegen van de share-buttons gebruiken we AddThis. We voegen video’s in van YouTube.

Al deze scripts leggen met cookies informatie op uw computer, tablet of smartphone vast, vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over u bijhouden te verrijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar privacy@frionzorg.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting.

Wilt u gebruik maken van uw recht of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@frionzorg.nl. 

Frion zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Frion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Frion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, door een mail te sturen naar privacy@frionzorg.nl

 

 

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.