Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Leef- en Ontwikkelconcepten (LOC's)

Frion vindt persoonsgerichte zorg voor cliënten belangrijk. Daarom werken we met Leef- en Ontwikkel Concepten (LOC’s). Hierin staat wat we belangrijk vinden voor cliënten. De LOC’s zijn ingedeeld op het niveau waarop iemand met een verstandelijke beperking functioneert. Ook staat in de beschrijving van de LOC’s van welke leeftijdsfasen we uitgaan, en welke ondersteuningsmethodiek we gebruiken.

Er zijn drie LOC’s (scroll naar beneden voor de beschrijving):

 • Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
 • Matige Verstandelijke Beperking (MVB)
 • Ernstige Verstandelijke Beperking (EVB)

Bewoners van Frion wonen met cliënten van vergelijkbaar niveau. Zij zijn ook in dezelfde fase van hun leven.

De indeling in leeftijdsgroepen bestaat grofweg uit:

 • Jongeren tot 25 jaar.
 • Volwassenen tot ongeveer 50 jaar.
 • Ouderen.

Per leeftijdsgroep kijken we verder naar behoeften die speciaal voor deze groep gelden. Ook kijken we naar wat de cliënt zelf kan en waar diens kracht ligt (methodiek van Schalock).

Kwaliteit van leven

Het ondersteuningsplan en vragenlijst Ben Ik Tevreden (BIT, de jaarlijkse evaluatie door de cliënt) zijn gebaseerd op de ontwikkelingsdomeinen van Schalock. Deze zijn voor alle LOC’s gelijk, de onderwerpen zijn per ontwikkelingsniveau aangepast. De domeinen zeggen iets over kwaliteit van leven:

 • persoonlijke ontwikkeling (wat kan ik nu en wat wil ik leren?)
 • zelfbepaling (waar kies ik nu voor en wat beslis ik zelf?)
 • psychisch welbevinden (hoe voel ik mij?)
 • lichamelijk welbevinden (van top tot teen goed voelen)
 • materiaal welzijn (wat is van mij?)
 • persoonlijke relaties (welke mensen ken ik?)
 • deelname aan de samenleving (waar hoor ik, wie help ik?)
 • belangen (wat mag ik doen, wat moet ik doen?).

Lichte Verstandelijke Beperking

Zelfstandig waar mogelijk, samen of overnemen indien nodig.

Bij het LOC Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) ligt de nadruk op: zelfstandig doen waar het mogelijk is. Samen doen of overnemen als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat een cliënt met een LVB eigen regie heeft en behoudt. Daarin ondersteunen we.
We observeren. Daarnaast overleggen we regelmatig met de persoon met de LVB en spreken we betrokkenen regelmatig.

Begeleiders en cliënten communiceren met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. In een gesprek richten ze zich op oplossingen. Ze zoeken samen uit wat de cliënt zelf wil en ze gaan uit van de kracht en kennis van de persoon met de LVB.

Methodieken: onder andere: OplossingsGericht Werken, Došen, Schalock.

Matige Verstandelijke Beperking

Leren door herhaling, veiligheid, betekenis en herkenbaarheid

Voor mensen met een Matige Verstandelijke Beperking (MVB) is het belangrijk dat hun leefomgeving veilig en voorspelbaar is. Dat er structuur is in het dagelijkse leven. In zo’n omgeving kunnen mensen met een MVB zich ontwikkelen en contact hebben met anderen op hun eigen niveau. Vanuit deze basis kunnen ze nieuwe en betekenisvolle ervaringen opdoen. Activiteiten moeten betekenisvol en herkenbaar zijn, op het gebied van:

 • zelfzorg
 • wonen
 • werk/dagbesteding
 • vrije tijd.

Begeleiders passen hun tempo en communicatieniveau aan de persoon met de MVB aan. Ze wisselen af met aanvullen, compenseren en ondersteunen. Herhaling is belangrijk bij hun leerproces.

Methodieken, onder andere: Schalock, Došen, Triple C.

Ernstige Verstandelijke Beperking

Iedereen kan zich ontwikkelen

Bij Frion vinden we dat iedereen zich kan ontwikkelen. Bij het LOC Ernstige Verstandelijke Beperking letten begeleiders daarbij op (en reageren op) lichaamstaal, stemmingsgeluiden en gebaren van een persoon.

Structuur

We gaan uit van de mogelijkheden van mensen met een EVB. Daarbij zorgen we voor een veilige sfeer door structuur. We sluiten aan bij het ritme en het tempo van de individuele persoon. En we vragen ons steeds af: is dit wat hij/zij/die wil? En kan het anders of beter?

Divers

De doelgroep mensen met een EVB is divers. Sommige cliënten hebben een syndroom, verwerken prikkels anders of hebben last van gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan epilepsie of slikproblemen.

Frion ondersteunt mensen met een EVB de hele dag bij alle dingen die bij het leven horen. Bij dit LOC gaan we uit van LACCS. Dit is een ondersteuningsmethodiek. De letters staan voor vijf gebieden:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding.

Met behulp van onder andere LACCS geven we mensen met een EVB ruimte om zich te ontwikkelen.

Andere methodieken waarmee we werken: Ontwikkelingsdenken, LACCS, Došen, Schalock.

Contact

Vragen over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden? Stel ze gerust. Onze zorgadviseurs zijn beschikbaar en gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur anders een mail met je gegevens en wanneer je gebeld wilt worden.