Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Baalderborg Groep en Frion onderzoeken mogelijke samenwerking

Baalderborg en Frion werken al samen op het gebied van opleiding en werving van zij-instromers. De komende periode onderzoeken we of en waar we de samenwerking kunnen uitbreiden. Uitgangspunt is dat het van toegevoegde waarde moet zijn voor cliënten en medewerkers. Doel is in de zomer van 2023 duidelijk te hebben op welke vlakken er samenwerking kan zijn en in welke vorm.
Baalderborg Groep en Frion onderzoeken mogelijke samenwerking

Kwalitatief goede zorg

Beide organisaties vinden elkaar in het bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor kwetsbare mensen. Het delen van deskundigheid op verschillende zorgonderdelen biedt meer perspectieven voor de cliënten net als de kennisdeling op het gebied van ouderenzorg met het oog op de ouder wordende cliënt. De brede opleidingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld voor medewerkers van grote meerwaarde.

Schakelkracht en schaalvoordeel

In de regio zijn Baalderborg en Frion sterke spelers met een eigen identiteit. Samen kunnen ze optrekken als partners in de zorg voor kwetsbare mensen. De lokale herkenbaarheid blijft overeind. Voor de teams en locaties verandert er niet concreet iets. Tegelijkertijd wordt in de ondersteuning gekeken hoe de organisaties gezamenlijk kunnen profiteren van integrale oplossingen voor complexe zorg, carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Ook zijn er schaalvoordelen mogelijk voor zaken als inkoop of ICT. Of en hoe dat zou kunnen werken tussen de Baalderborg Groep en Frion moet in deze verkenningsperiode duidelijk worden.

Wat gaat er gebeuren?

De verkenningsperiode, die duurt vanaf nu tot de zomer, gebruiken de organisaties om intern in vier deelgroepen de mogelijkheden concreet uit te werken. Daar worden verschillende medewerkers bij betrokken. Ook kijkt een onafhankelijke partij of wat we doen in de samenwerking meer oplevert dan wanneer elke organisatie dat afzonderlijk doet.

Goed om te weten

De komende jaren staan de zorgorganisaties in Nederland voor grote uitdagingen. Het gaat dan om de veranderende wensen en behoeftes van bewoners en cliënten, de vergrijzing, de uitdagingen op de arbeidsmarkt, en grote investeringen in de duurzaamheid, huisvesting, ICT-veiligheid en zorgtechnologie. Met de samenwerking willen Frion en de Baalderborg Groep hun positie in Noord-Overijssel verder verstevigen en een aantrekkelijke partner voor de verwijzers en financiers blijven.

Over Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is dé organisatie voor ouderen met een ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in Oost-Nederland. Op verschillende locaties - of begeleid thuis - leven onze cliënten het leven, en krijgen zij bewezen liefdevolle zorg en begeleiding van onze betrokken medewerkers.