Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Frion en Baalderborg Groep: intensief samenwerken

Frion en de Baalderborg Groep willen intensief samenwerken. De twee zorgorganisaties delen hun visie, waarden, doelen en doelgroepen. Samen kunnen we noaberschap in de Noord-Overijsselse zorg vormgeven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met ons voorstel. Nu buigt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich over de beoogde samenwerking.
Frion en Baalderborg Groep: intensief samenwerken

Ondersteuning samen

Als de samenwerking wordt goedgekeurd, krijgt de samenwerking vorm op het gebied van het bestuur, en in de ondersteuning zoals het kwaliteitsbeleid, de personeelswerving, zorgtechnologie, ICT en huisvestingsbeleid.

Zorg zelfstandig
Als zorgverlener blijven Frion en de Baalderborg Groep zelfstandig. De begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en zorg voor kwetsbare ouderen blijft zoals die is. Wel delen we expertise bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg en ouder wordende cliënt en leren we van elkaars ervaringen. Voor de medewerkers komen er straks meer ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, waardoor we onze positie als aantrekkelijke werkgever versterken.

Positie versterken

De komende jaren staan de zorgorganisaties in Nederland voor grote uitdagingen. Met de voorgenomen samenwerking willen Frion en de Baalderborg Groep hun positie verstevigen. Samen kunnen we inspelen op veranderende wensen van bewoners, cliënten, verwanten en werkzoekenden en investeren in duurzaamheid, huisvesting, ICT-veiligheid en zorgtechnologie. Zo blijven we ook een aantrekkelijke partner voor onder andere verwijzers, gemeenten en financiers.