Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Frion en Espria onderzoeken mogelijke samenwerking

Frion en zorgconcern Espria onderzoeken of brede samenwerking mogelijk is. Espria is een koepel van zorgorganisaties die voornamelijk in Noord-Nederland actief zijn. De zorgorganisaties binnen Espria bieden verschillende soorten zorg: verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en zorg op afstand met behulp van technologie.
Frion en Espria onderzoeken mogelijke samenwerking

Meerwaarde

De komende periode onderzoeken we samen welke meerwaarde het voor cliënten en medewerkers heeft wanneer we onze krachten bundelen. Doel is uiterlijk 31 maart 2022 duidelijk te hebben op welke vlakken er samenwerking kan zijn en in welke vorm. Beide organisaties vinden elkaar in het bijdragen aan kwalitatief betere zorg voor kwetsbare mensen. De deskundigheid van verschillende zorgonderdelen van Espria - het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, de opleidingsmogelijkheden en het verbreden en verstevigen van de gehandicaptenzorg - kan voor zowel cliënten als medewerkers van grote meerwaarde zijn.  

Schakelkracht en schaalvoordeel

De manier waarop Espria en Frion zijn georganiseerd, met behoud van lokale herkenbaarheid en menselijke maat, maakt dat de kracht van een kleine organisatie behouden kan worden. Tegelijkertijd profiteren alle aangesloten zorgonderdelen van integrale oplossingen voor complexe en sectoroverstijgende zorg, carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden voor medewerkers, en schaalvoordelen voor zaken als inkoop of ICT. We zien hierin mooie kansen voor samenwerking tussen Frion en Espria. De komende periode onderzoeken of dit inderdaad zo is en hoe dit er concreet uit kan zien.