Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Frion en Het Baken ‘delen’ medisch specialist

Zorgaanbieders Het Baken en Frion geven de samenwerking tussen ouderenzorg en de gehandicaptenzorg een gezicht. Specialist Ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige Mieke Draijer komt zowel bij ons werken als bij Het Baken. Daarmee kan ze haar expertise voor zowel cliënten uit de ouderenzorg als uit de gehandicaptenzorg inzetten.
Frion en Het Baken ‘delen’ medisch specialist

Mieke Draijer is nu nog actief bij de Zorggroep Alliade als Directeur Centrale behandeldienst/geneesheer directeur. Ze is vooral bekend als gedreven specialist ouderengeneeskunde met bovendien veel bestuurservaring. Zo was ze actief bij Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde en voorzitter van de VGN-academie. Ze heeft een heldere visie op beschikbaarheid van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (medische) zorg voor ouderen en met mensen met een beperking.

Schaarste in professionals slim verdelen

Mieke Draijer: ‘De ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn op onderdelen verschillend maar kunnen elkaar versterken door te leren van elkaars deskundigheid. Bijvoorbeeld: de kennis over gezondheidsrisico’s van de ouderenzorg is nu ook heel bruikbaar in de VG door toegenomen veroudering, terwijl in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking veel ervaring is in het ondersteunen van een zo normaal mogelijk zelfstandig leven, inclusie en kleinschalig wonen. In de beleidsontwikkeling op het gebied van (medische) zorg aan genoemde doelgroepen is het van belang de schaarste in professionals slim te verdelen om de toegankelijkheid van zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Dit moet in contact met de vakgroepen, huisartsen(groepen) en de diverse aanbieders in de zorgketen, hier lever ik ook graag een bijdrage aan.”

Versterking voor de regio

Mieke kan de verschillende invalshoeken en kennis in de verbinding tussen beide organisaties meenemen en delen. Haar visie sluit bijzonder goed aan bij de visie van Frion en Het Baken, waar het belangrijk is dat mensen gekend en gezien worden en van betekenis zijn en blijven. Ook als er op een aantal levensterreinen zaken minder vanzelfsprekend (b)lijken en er (medische) ondersteuning nodig is.

Bestuurder van Frion Hugo Broekman en Wilfred Juurlink (bestuurder van Zorgverlening Het Baken) verwachten dat de inbreng van Mieke waarde kan toevoegen voor de bewoners/cliënten van beide organisaties en de regio.