Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Frion ondertekent convenant voor daginvulling ouderen

‘In iedere wijk brandt een licht waar ouderen terecht kunnen’ is een belofte van twaalf maatschappelijke organisaties in Zwolle. En Frion is daar één van. Op 28 september ondertekende contractmanager Martine van de Voorde namens Frion het convenant 'Daginvulling Goede Dagen en Perspectief'.
Frion ondertekent convenant voor daginvulling ouderen

De overeenkomst is een initiatief van het samenwerkingsverband dat Driezorg, de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en WijZ vormen. Samen met negen samenwerkingspartners op het gebied van zorg een welzijn zetten zij zich in voor ‘licht in de stad’. “We zorgen met elkaar voor een goede en mooie daginvulling voor ouderen in de gemeente Zwolle”, vertelt Martine.

Aansluiting vinden

De doelgroep ouderen is divers en neemt de laatste jaren in omvang toe. Martine: “Ook de groep die ondersteuning krijgt van Frion wordt steeds ouder. De ouderen die bij ons wonen hebben overdag vaak dagbesteding op locatie. Maar ’s avonds zijn er niet altijd passende activiteiten. Er wordt al veel georganiseerd in de gemeente Zwolle. Het zou mooi zijn als wij er met onze kennis aan kunnen bijdragen dat die activiteiten nog meer aansluiten bij verschillende groepen. Dat is één van de dingen die we kunnen bekijken en proberen te organiseren binnen dit convenant (overeenkomst).”

Doorverwijzen

Zwolse ouderen die behoefte hebben aan een goede daginvulling of die zich eenzaam voelen, kunnen zich aanmelden bij sociaal platform Samen Zwolle. Daar kijken ze welke interesse en ondersteuningsvraag iemand heeft. Als Samen Zwolle geen passend aanbod vindt, kan de aanvrager gebruik maken van het aanbod van ‘Daginvulling Goede Dagen en Perspectief’. Via het samenwerkingsverband kunnen ouderen dus ook naar één van de locaties van Frion als dat passend is.

Expertise in het brede aanbod

Martine: “Als je door het samenwerkingsverband wordt aangemeld, kijken we samen met jou welke plek het beste bij je past. Ik geloof dat Frion hier een mooie organisatie voor is. We hebben een bijzondere expertise. En andersom kunnen andere organisaties wellicht ook iets voor onze bewoners betekenen.”

Iedereen moet bij het lichtje kunnen

De tekst van de overeenkomst luidt als volgt: ‘Een licht dichtbij de woonomgeving van ouderen, waar ze terecht kunnen om andere mensen te ontmoeten. Dé plek waar ouderen worden gezien en gehoord. Waar voldoende ondersteuning en deskundigheid aanwezig is om wensen en interesses van ouderen te vertalen naar passend en gevarieerd aanbod. Martine vult aan: “In dat licht willen we graag mooie dingen organiseren. We kijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen bij dat lichtje kan. We willen niet alleen dat mensen het kunnen zien, maar ook dat ze in de warmte van het lichtje kunnen zitten.”

Andere samenwerkingspartners zijn: Molenzicht, IJsselheem, Klaver 4 You, Boer en Zorg, De Langenhof, Vakmensen, InteraktContour en PGVZ.