Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

“Iedereen in nood heeft recht op zorg”

Oeps, een pilletje vergeten of een wond op je been, omdat je gevallen bent. Van die dingen waarvoor snel de huisarts wordt gebeld, terwijl een verpleegkundige ook prima kan helpen. “Dat moeten we anders doen”, dacht Yvonne Kremer, kwaliteitsadviseur bij Frion. “Als we samen met andere gehandicaptenzorgorganisaties de beschikbare capaciteit optimaal benutten, blijft er bij échte nood hulp beschikbaar."
“Iedereen in nood heeft recht op zorg”

Gehandicaptenzorgorganisaties werken samen om medisch generalistische zorg toegankelijk te houden voor cliënten

De huisarts wordt onnodig belast en kan de tijd die wordt besteedt aan het beantwoorden van een verpleegkundige vraag niet besteden aan een cliënt die op dat moment wel huisartsenzorg nodig heeft. Door samen te werken, zorgen we ervoor dat medische en verpleegkundige vragen op de juiste plek terechtkomen en huisartsen alleen gebeld worden wanneer dat echt nodig is. Dat is de basis voor samenwerking in de Medisch Generalistische Zorg, de zorg die de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts VG (verstandelijk gehandicapten) biedt. Gehandicaptenzorgorganisaties in Drenthe en Overijssel bundelen hun krachten om de medisch generalistische zorg toegankelijk te houden. “We hebben te maken met twee problemen. Aan de ene kant ouder wordende cliënten met een steeds complexere zorgvraag. Aan de andere kant schaarste in medische disciplines."

Yvonne Kremer

Echte nood

“Wij weten al dat we met verpleegkundige consultatie op afstand ongeveer 85 procent van de vragen kunnen beantwoorden die normaal direct aan de huisarts gesteld worden”, vertelt Yvonne. "Bij de overige 15 procent coacht de verpleegkundige de begeleider bij het formuleren van de juiste vraag aan de huisarts of komt een verpleegkundige op locatie. Veelvoorkomende telefoontjes gaan bijvoorbeeld over het vergeten van medicatie of wondzorg, maar ook of een medische kwestie tot de ochtend kan wachten.” De verpleegkundige kan de medische voorgeschiedenis inzien en rapporteert direct in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bij elke afzonderlijke organisatie. Eind september is bij Frion de pilot gestart op de IJsselbolder waarbij ze gebruik maken van het al bestaande DigiContact netwerk van Philadelphia. Daarmee is verpleegkundige zorg altijd online bereikbaar, inclusief de dossierkennis van cliënten.

Regio

“Maar daar houdt het niet op. De regio heeft nu contact met de ‘DigiHub’ in Amersfoort. Streven is per januari ook in het noorden een centraal punt op te zetten om samenwerking tussen organisaties nog meer te stimuleren. Verpleegkundigen kunnen elkaar hier ontmoeten, samenwerken en laagdrempelig met elkaar sparren."

Naast Frion werken in de volgende organisaties samen voor Medisch Generalistische Zorg: Stichting Sprank, Interact contour, Philadelphia, Omega Groep, Trajectum, ’s Heerenloo, Baalderborg, Ambiq en ook Drentse organisaties zich oriënteren.

Succes

Het succes wordt op voorhand al op waarde geschat. Ook met de regio’s Utrecht en Kennemerland zijn de projectplannen gedeeld, zodat zij ook een pilot kunnen starten in hun regio.