Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Gemeente Dalfsen akkoord met ontwerpbestemmingsplan Strenkhaarshoeve

We willen een beschutte woon- en werklocatie maken aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen ging dinsdag akkoord met het ontwerpbestemmingsplan.
Gemeente Dalfsen akkoord met ontwerpbestemmingsplan Strenkhaarshoeve

We hebben twee boerenbedrijven gekocht, om die om te bouwen tot zes woongroepen voor ieder acht personen. Het moet een fijn thuis worden voor 48 mensen met een matig verstandelijke beperking. In de plannen komt er nieuwbouw, worden de huidige stallen verbouwd en er is veel ruimte voor groen. Op het terrein komen mogelijkheden om bijvoorbeeld met hout te werken en er worden een voedselbos en pluktuin aangelegd. Zorgcollega’s zijn 24 uur per dag aanwezig.

Plannen samen uitwerken
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van overleg met veel partijen om de plannen uit te werken. Wethouder Schuurman van de gemeente Dalfsen: “Dit is een mooie maatschappelijke invulling van de vrijkomende erven, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen. Positief punt is ook dat omwonenden in een vroegtijdig stadium zijn betrokken.” De aanwezigheid van Frion op de nieuwe locatie versterkt de band met de gemeente. Tientallen mensen uit Dalfsen zijn collega of cliënt bij Frion.

Beslotenheid en ruimte
Hugo Broekman, bestuurder Frion: “Het is een zoektocht geweest om een geschikte locatie te vinden voor cliënten die behoefte hebben aan beslotenheid én veel ruimte om zich heen. We zijn ontzettend blij dat de gemeente Dalfsen bereid is deze maatschappelijke vraag samen met ons op te pakken. Iedereen heeft tenslotte recht op een fijn leven.”

Volgend jaar bouwen
De bedoeling is om eind van het jaar voorbereidingen te treffen als het bouwrijp maken van de grond. De bouw start dan begin volgend jaar. De precieze planning hangt af van de vergunning en akkoord op het definitieve ontwerp.