Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Kleur- en lichtplan IJsselbolder

Voor de nieuwbouw van de IJsselbolder is een kleur- en lichtplan opgesteld. In de plannen is gekeken naar voldoende licht van buitenaf, er wordt gewerkt met dimverlichting en er is gebruik gemaakt van kleurtinten uit de natuur. Deze kleuren zijn een rustige basis, waardoor de omgeving prettig aanvoelt. De plannen zijn voorgelegd aan cliënten, verwanten en begeleiding: zij zijn enthousiast.
Kleur- en lichtplan IJsselbolder

Zelf gekozen

Licht en kleuren beïnvloeden onbewust onze emoties, humeur en gedragingen. Door in de avond het licht te dimmen, maak je melatonine aan. Dit is het hormoon waar je slaperig van wordt. Elke activiteit van de dag is gebaat bij een bepaalde lichtsterkte. Kies je voor hard, wit licht of voor zacht en gelig licht in de avond? Of juist iets er tussenin? Daarbij is niet alleen de lichtsterkte, maar ook de kleur belangrijk. Door wanden en deuren een kleur te geven, creëer je een warme sfeer en daarmee een huiselijk gevoel.  Zowel in de gezamenlijke ruimtes als op de eigen kamers van bewoners is gekeken naar de mogelijkheden van kleursamenstellingen. Hiervoor is gewerkt met een kleurenpalet. Bewoners hebben zelf gekozen welke kleur van het kleurenpalet zij op hun kamer willen.  


Warme sfeer

Volgens Harry Mars, projectleider van de bouw, zorgt dimlicht in de avond voor een warme sfeer. Bij activiteiten wil je daarentegen dat er helder licht in de ruimte schijnt; het ongedimde licht kan de bezigheid bijstaan. Een dimmer is het antwoord. Om het licht bij te staan, zijn ook kleuren toegevoegd aan de ruimtes. Uit het kleurenpalet springen vooral de kleuren groen, geel en blauw eruit. De lichte varianten van deze kleuren komen als likje verf op een van de muren in de ruimtes; de andere blijven wit.

Ook deuren krijgen in sommige gevallen een kleur. Is de kleur van de deur afwijkend van de kleur op de muur, dan nodigt dit bewoners uit om de deur te openen. Valt de deur weg in de muur, doordat zowel de deur als de wand dezelfde kleur heeft, is de toegang alleen bedoeld voor medewerkers. Op deze manier wordt er duidelijkheid gecreëerd.  


Aansluiten op beleving

In 2018 is Frion gestart met het maken van een huisvestings- en uitvoeringsplan voor op de lange termijn. Verschillende betrokkenen, onder wie bewoners en hun familieleden, zijn gevraagd hun mening te geven. “Het doel was om inzicht te krijgen aan welke punten het huisvestingsplan moet voldoen. Het binnenklimaat en de inrichting willen we aan laten sluiten bij de beleving van de cliënt. Zo kwam het kleur- en lichtplan uit de verf”, vertelt Ronny Brok, adviseur huisvesting van Frion. 


Verwanten enthousiast

Op een informatieavond hebben cliënten en verwanten informatie gekregen over het definitieve plan voor het kleurgebruik en het lichtplan voor de IJsselbolder. Jannet Bont is persoonlijk ondersteuner op een van de woongroepen en was aanwezig. “Op deze avond hebben wij met verwanten kunnen praten over de invloed van kleuren op gedrag. Deze beïnvloeding gaat bij iedereen onbewust. De reacties die wij hebben gekregen op het kleurgebruik en de nieuwe verlichting waren erg positief. Iedereen zag het belang hiervan in en is enthousiast over de uitwerking.”