Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

Plannen voor woon-werklocatie Frion in Lemelerveld

Frion ontwikkelt een woon-werklocatie aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld. De bedoeling is dat er woongroepen, dagbesteding en een fijne buitenruimte komen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Plannen voor woon-werklocatie Frion in Lemelerveld

 Besloten en weids

Hugo Broekman, bestuurder Frion: “We zijn ontzettend blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden voor cliënten die behoefte hebben aan een besloten én weidse omgeving. Met veel ruimte om zich heen en toch in de nabijheid van het mooie dorp Lemelerveld. En dat de gemeente Dalfsen bereid is het gesprek hierover te voeren. Een mooie plek is een belangrijke voorwaarde voor een fijn leven voor cliënten.” 

 

Overleg over plannen

De afgelopen periode stond in het teken van overleg met omwonenden, verwanten, professionals van Frion en de gemeente om de plannen goed passend te maken. Nu kunnen verdere stappen worden gezet, zoals een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning aanvragen. Frion hoopt de nieuwe woningen begin 2025 in gebruik te nemen.

 

Verbinding

De beoogde nieuwe woon-werklocatie versterkt de al bestaande band tussen Frion en de gemeente Dalfsen. Tientallen inwoners zijn collega of cliënt bij Frion. Daarnaast wil Frion zoeken naar mogelijkheden voor contact met buurtbewoners, bijvoorbeeld door op termijn groenten uit eigen tuin te verkopen.