Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Tekst
Contrast

Zoeken

'Ik gebruik mijn eigen ervaring als BHV’er'

verwant in werkgroep Onnastraat

Van brandveiligheid in het hele gebouw, tot de specifieke plek in de Onnastraat voor haar verwant. Roelien Bos denkt over tal van onderwerpen mee in de werkgroep Onnastraat.

'Ik gebruik mijn eigen ervaring als BHV’er'

In het begin was het even zoeken naar de goede vorm en het doel van de groep; onderwerpen uit heel Steenwijk komen aan bod. Maar inmiddels is het “lekker concreet geworden, met subgroepjes die op pad gaan om dingen uit te zoeken”, vertelt Roelien. Haar oom woont nu aan de Tukseweg, daarom doet ze samen met haar broer mee in de werkgroep.

 

Koken en brandveiligheid

“Wij zijn wat kritisch geweest op de brandveiligheid in de voormalige kerk. Je ziet op de tekeningen niet altijd goed hoe het precies is geregeld. Gelukkig zijn er nu aanpassingen gedaan en nieuwe tekeningen gemaakt. En wordt er gekeken wat er nodig is om mensen naar buiten te brengen, mocht er brand uitbreken. Ik gebruik daarbij mijn ervaring als BHV’er op mijn eigen werk. We kunnen niet zelf beslissen als werkgroep, maar de lijntjes met degenen die voorstellen definitief maken zijn heel kort.”

Een ander onderwerp dat langskwam in de werkgroep is koken. In subgroepjes is gebrainstormd over een voorstel van de kok. Wat zou handig zijn? Bijvoorbeeld koken per verdieping? “In de werkgroep zat iemand die ervaring heeft met koken voor 20 mensen in de ouderenzorg. Dat is mooi om die ervaring mee te nemen. We hebben aangegeven dat er volgens ons te weinig kookplaten zijn. Inclusief begeleiding kook je dagelijks toch voor zo’n 45-50 mensen. Dan heb je meerdere kookplaten nodig.”

 

Op kleine schaal bijsturen

Lastig is dat je door corona niet ter plekke een kijkje kunt nemen. “Ik zou graag eens door het gebouw rondlopen, zodat je ziet ‘hoe loop ik nou van a naar b, waar loop je tegenaan?’ Wat ik wel heb gezien: sommige gezamenlijke huiskamers hebben geen echte ramen, er is alleen glas in lood. Maar als ik naar mijn oom kijk; die is niet meer zo veel op pad, dus die wil graag vanuit de kamer naar buiten kijken. Daar wordt nu gelukkig naar gekeken. Net als naar de rol die domotica kan spelen in de nachtzorg.”

Zo komen meer onderwerpen langs. “Er is een thema-kalender waar voor het hele jaar op staat wat wanneer wordt besproken. Dat is mooi. We hebben niet de ruimte om alles te veranderen, maar proberen wel op kleine schaal bij te sturen waar dat kan. Dat is goed.”


Met elkaar meedenken

Op de Tukseweg worden mensen voorbereid op de verhuizing. “Op één persoon na gaat iedereen naar de Onnastraat. Daar hebben ze met het elkaar over. Voor mijn oom is dat prima, de Onnastraat is nog dichter bij zijn ouderlijk huis, het terrein is alleen maar bekender. Er komen natuurlijk ook mensen van andere locaties wonen. Dat geeft weer een nieuwe dynamiek; andere mensen hebben andere gewoonten. Dat is allemaal prima, als je maar een beetje met elkaar wilt meedenken.”